Ontdek onze identiteit
Home 3

Laptop per leerling

In het nieuwe schooljaar gaan we op Gilde Vakcollege Techniek beginnen met de invoering van een laptop
per leerling.

Lees verder

Technisch vakmanschap, persoonlijke aandacht en christelijk onderwijs. Dat is de kracht van het Gilde!

Krijn Redert, directeur Gilde