Biddag – les tot 12.00 uur (ook klas 4!)

Leerlingen ’s middags vrij.