CSE weken klas 4 – volgens examenrooster

Trainingen en examens staan vermeld in het examenboekje.