Dankdag – leerlingen ’s middags vrij

I.v.m. met dankdag zijn alle leerlingen vanaf 12.00 uur vrij.