Dankdag – les tot 12.00 uur

Leerlingen ’s middags vrij.