Diploma-uitreiking

Metaal Basis (klas 4B1M en 4B2M)

Metaal Kader (klas 4B2KM)

Installatie Basis (klas 4B4I)

Installatie Kader (klas 4K2I)

Elektro Basis (klas 4B4E)

Elektro ICT Basis (klas 4B4C)

Elektro Kader (klas 4K2E)

Elektro ICT (klas 4K2C)

Bouw Basis (klas 4B3B)

Bouw Kader (klas 4K1B)