Diploma uitreiking

Bouw GL (klas 4G2B)

PIE GL (klas 4G1P en 4G2P)

Mobiliteit en Transport Basis (klas 4B5V)

Mobiliteit en Transport Kader (klas 4K3V)

Mobiliteit en Transport GL (klas 4K3GV)