Goede Vrijdag – vrij

Door Zijn kruisdood (Goede Vrijdag) en opstanding uit de dood (Paasmorgen) biedt Jezus ons Eeuwig Leven aan in Zijn Koninkrijk.