Goede Vrijdag – vrij

Goede Vrijdag is een vrije dag.