Personeelsuitje – leerlingen ’s middags vrij

I.v.m. het jaarlijkse personeelsuitje zijn de leerlingen vanaf 12.00 uur (na het 4e uur) vrij.