Rapporten halen klas 1, 2 en 3

De rapporten worden in principe niet opgestuurd. De leerling dienst zijn rapport zelf op te halen.