Start CSE + trainingen klas 4 (volgens examenboekje en lesrooster)