U kunt contact met ons opnemen via het onderstaande formulier of bellen naar 0183 632288

Klacht indienen

Als u onverhoopt een klacht heeft, probeert u in eerste instantie het probleem op te lossen met de betrokken medewerker. Als dat niet mogelijk is, dient de klacht bij het locatiemanagement te worden ingediend.
Als dat niet tot een bevredigende oplossing leidt, kunt u zich richten tot achtereenvolgens het bestuur (bestuur@cvo-av.nl) en de externe klachtencommissie waarbij de school is aangesloten. Op iedere locatie is een contactpersoon die kan helpen de klacht op de juiste plaats in te dienen.

Het adres van deze externe klachtencommissie is:

Klachtencommissie Christelijk Onderwijs

Postbus 82324

2508 EH  DEN HAAG

Telefoonnummer 070-3861697

E-mailadres: info@klachtencommissie.org

Alleen in geval van een telefoonstoring van ons hoofdnummer zijn wij bereikbaar

via telefoonnummer 06-15173764.