Het decanaat adviseert leerlingen en hun ouders bij het kiezen van een leerweg, afdeling, vervolgopleiding of beroep.

Het decanaat verzorgt de mentormethodes en determinaties voor de onderbouw, neemt de beroepeninteresse testen af, spreekt met individuele leerlingen op belangrijke keuzemomenten en is verantwoordelijk voor het vinden van een gepaste vervolgopleiding voor de examenkandidaten. Het decanaat houdt leerlingen en ouders op de hoogte van open dagen en voorlichtingsbijeenkomsten van vervolgopleidingen.

Taakomschrijving decanaat algemeen:

  • beschikbaar zijn voor leerlingen en ouders voor een gesprek op het gebied van beroep en/of opleiding, wanneer hieraan behoefte is
  • opzetten / bijhouden van documentatie op de website
  • bijhouden in het leerlingvolgsysteem van het studieverloop van de leerlingen en van alle andere zaken, die van nut kunnen zijn bij begeleiding en advisering
  • proberen een oplossing te vinden voor leerlingen die de school voortijdig verlaten
  • verzorgen van diverse keuzeactiviteiten (ook in de vorm van projecten op het terrein van de aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt)
  • verzamelen van alle relevante gegevens inzake lob (loopbaanoriëntatie en -begeleiding)
  • in kaart brengen van oorzaken van uitval en initiëren van structurele oplossingen

Op het Gilde is één decaan actief:

dhr. C. van Vugt (c.van.vugt@cvo-av.nl)