Vele belangstellenden wisten 24 januari de weg naar het Gilde te vinden. Nog meer mensen dan vorig jaar kwamen kijken wat het technisch onderwijs op onze school inhoudt.

In de voorbereidingen naar de Open Dag staat één ding steeds centraal. Hoe kunnen we de bezoekers laten zien hoe mooi en belangrijk een techniekopleiding is? Omdat er in zo’n opleiding ook uitstekende contacten met het bedrijfsleven nodig zijn, is ook het bedrijfsleven nadrukkelijk aanwezig. De vraag wat je met een diploma van het Gilde kunt, kunnen zij het best beantwoorden. Trouwens één diploma? De snel veranderende maatschappij vraagt steeds meer vakkennis, dus diploma’s. Ook daarin voorziet onze school. Sinds enkele jaren kunnen leerlingen hier ook een mbo-diploma halen. Het mooie van het Gilde is dan ook: Eén school, twee diploma’s!

Als we op het Gilde praten over een techniekopleiding, bedoelen we ook een echte opleiding in techniek. Dus … met praktijklokalen en volop moderne machines en goed opgeleide docenten, die “feeling” hebben en houden met het bedrijfsleven.

Gilde Vakcollege Techniek legt daarvoor meer dan een basis … Ook voor toekomstige leidinggevenden en ondernemers hebben we het juiste niveau in huis. De techniekhavo en de Gemengde leerweg  zijn daar inmiddels bekende voorbeelden van. Prachtig is het als er op de Open Dag oud-leerlingen zijn die met veel trots komen vertellen over hun succesvolle mbo- en hbo-opleiding.  Dat is het grootste compliment dat je als opleiding kunt krijgen!

Wie de Open Dag van 24 januari heeft bezocht, heeft dit alles met eigen ogen kunnen zien, voelen en beleven. Die heeft ook de gedrevenheid gezien van de docenten en de leerlingen die het beste in zich naar boven hebben gehaald door het mooie van de techniek te laten zien. Hun “glimmende” gezichten zeiden / zeggen meer dan duizend woorden. Hartelijk dank voor de enorme inzet!

Techniek is dan ook vooral: genieten!

Onze Open Dag gemist? Kom dan naar de inloopavond (voor ouders en leerlingen uit groep 8 en zij-instromers) op WOENSDAG 14 FEBRUARI 2018 van 19.00 uur tot 21.00 uur.