Er zijn nu (zondag 1 maart) 10 mensen in Nederland ziek van het corona-virus. Onder hen is een mevrouw uit Nieuwendijk (gemeente Altena) die in het Gorinchemse Beatrixziekenhuis heeft gelegen, en inmiddels is opgenomen in een Rotterdams ziekenhuis. Vandaag is bekend gemaakt dat het Beatrixziekenhuis voorlopig “op slot” gaat.

Ongetwijfeld leven er zorgen bij veel van onze leerlingen, ouders en personeelsleden. Zeker als je op de een of andere manier contact hebt gehad, de afgelopen dagen, met het Beatrixziekenhuis, of met mensen die in het ziekenhuis zijn geweest of er werken. Op dit moment zijn er geen aanvullende regionale maatregelen bekend gemaakt vanuit het ministerie, de GGD en het RIVM om eventuele verspreiding van het virus in de regio tegen te gaan.

Op de landelijke persconferentie die om 15.30 op NPO 1 te zien was, is één algemeen aanvullende maatregel bekend gemaakt. Mensen die recent in Noord-Italië zijn geweest (of China, Iran, Singapore of Zuid-Korea) en milde klachten hebben aan hun luchtwegen, wordt gevraagd een paar dagen thuis te blijven, om te bekijken of de klachten verergeren. Als dat zo is, wordt hen gevraagd telefonisch contact op te nemen met de huisarts.

Het is op dit moment niet zo dat deze richtlijn ook voor de regio rond het Beatrixziekenhuis is afgegeven. We houden uiteraard nauwlettend in de gaten of deze richtlijn regionaal wordt aangescherpt. Voor nu nemen we op school wel extra gedrags- en hygiënemaatregelen. We volgen daarbij de richtlijnen van de GGD en het RIVM voor wat het voorkomen van eventuele besmettingen betreft. Volgens die richtlijnen is thuishouden of weren van school niet nodig als kinderen of medewerkers geen klachten hebben. Wel is het van belang om met elkaar attent te zijn op ziekte en klachten. We vragen al onze leerlingen en personeelsleden om extra aandacht te besteden aan hygiëne en gezondheid. Was regelmatig de handen, nies of hoest in de elleboog, gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze na gebruik direct bij het afval. Voorlopig is het raadzaam elkaar geen hand te geven.

We verwijzen voor meer informatie naar de website van het RIVM (https://www.rivm.nl ). Op de site wordt actuele informatie over het coronavirus gegeven en op veel vragen die bij ons allemaal leven, wordt antwoord gegeven. Ook op de sites van de GGD en thuisarts.nl (https://www.thuisarts.nl ) staat nuttige informatie.

Als het virus zich in onze regio verder gaat verspreiden zullen we in afstemming met de GGD u/je nader informeren hoe we dan zullen handelen.

We hopen dat door op een verstandige manier om te gaan met de risico’s op coronabesmetting een verdere verspreiding van de ziekte beperkt mag blijven.
Heeft u nog vragen of opmerkingen, aarzelt u niet contact op te nemen met de school (https://gilde.cvo-av.nl/contact/)

Met vriendelijke groet,

K.J. Redert
Directeur Gilde Vakcollege Techniek