Geachte ouder(s)/verzorger(s) van klas 3,

Op woensdagavond 18 november 2020 organiseert onze school in samenwerking met andere scholen in de regio en Aob Compaz de MBO keuzemarkt Gorinchem:

een voorlichtingsbijeenkomst over beroepsopleidingen na het VMBO.

Door de Corona maatregelen is het niet mogelijk om de keuzemarkt in het gebouw van het Omnia College plaats te laten vinden. Maar, de MBO keuzemarkt gaat wel door, maar dan digitaal. Op de MBO keuzemarkt geven voorlichters digitaal informatie over een groot aantal beroepsopleidingen in de regio Rijnmond/Dordrecht/Gorinchem. Er zal gesproken worden over de inhoud van de opleiding en de beroepsmogelijkheden na de opleiding. Ook is er de mogelijkheid om vragen te stellen aan de voorlichter.

De avond is verdeeld in een aantal voorlichtingsrondes van elk 25 minuten. Met behulp van de MBO-keuzegids kunt u uw zoon of dochter aanmelden voor maximaal 2 voorlichtingsrondes. Op de achterzijde van deze brief vindt u de instructie hoe er aangemeld kan worden.

(Indien u geen papieren gids heeft, kunt u de gids downloaden op www.scholingsmarkten.nl, daar kiest u het tabblad “leerlingen”, de MBO markt Gorinchem en klikt u rechts op “AOB Gids 2020-2021 MBO”).

Let op! Er kan alleen worden ingeschreven voor opleidingen die in de gids vermeld staan. De nummers die voor de omschrijving van de opleiding/ voorlichting vermeld staan dienen op de aanmeldsite ingevuld te worden.

U kunt uw zoon/dochter aanmelden via de website www.scholingsmarkten.nl met de inloggegevens zoals u deze per brief heeft ontvangen.

Aanmelden kan tot uiterlijk dinsdag 20 oktober 2020, gebeurt dit niet voor die datum dan is de kans groot dat de leerling niet kan deelnemen.

Een week voordat de voorlichting plaats zal vinden, ontvangt u bericht over het tijdstip waarop uw zoon of dochter voorlichting krijgt. We willen aan u vragen om ook aanwezig te zijn tijdens deze digitale voorlichting zodat u samen de informatie over zijn/haar toekomstige studie krijgt.

Met vragen kunt u terecht bij de schooldecaan (c.van.vugt@cvo-av.nl)

Met vriendelijke groet,

C. van Vugt

Decaan Gilde Vakcollege Techniek