Op woensdagavond 20 november 2019 organiseert onze school in samenwerking met andere scholen in de regio en Aob Compaz de mbo-keuzemarkt Gorinchem: Een voorlichtingsbijeenkomst over beroepsopleidingen na het vmbo.

De keuzemarkt wordt gehouden in enkele lokalen van het Camphusianum, Vroedschapstraat 11 en in het gebouw van het Gilde Vakcollege Techniek, Gildenweg 4 te Gorinchem. In de lokalen geven voorlichters klassikaal of individuele informatie over beroepsopleidingen. Er zal gesproken worden over de inhoud van de opleiding en de beroepsmogelijkheden na de opleiding. Ook is er de mogelijkheid om vragen te stellen aan de voorlichter.

Daarnaast is er een opleidingsmarkt met een groot aantal informatiestands waar bedrijven, instellingen en scholen u uitleggen wat zij voor de toekomst van uw zoon of dochter kunnen betekenen.

De avond is verdeeld in een aantal voorlichtingsrondes van elk 25 minuten. Met behulp van de mbo-informatiegids en het bijbehorende aanmeldingsformulier kan uw zoon of dochter zich inschrijven voor maximaal 2 voorlichtingsrondes.(Indien u geen papieren gids heeft, kunt u de gids downloaden op www.scholingsmarkten.nl, daar kiest u de mbo-keuzemarkt Gorinchem en klikt u rechts op “AOB Gids 2019-2020 MBO”).

Let op! Er kan alleen worden ingeschreven voor opleidingen die in de gids vermeld staan. De nummers die voor de omschrijving van de opleiding/ voorlichting vermeld staan dienen op het aanmeldingsformulier ingevuld te worden.

Het aanmeldingsformulier moet voor 27 september 2019 door uw zoon of dochter weer bij de mentor ingeleverd zijn. Gebeurt dit niet, dan is de kans groot dat uw zoon of dochter niet kan deelnemen.

Een week voordat de voorlichting plaats zal vinden, ontvangt u bericht over de plaats en het tijdstip waarop uw zoon of dochter voorlichting krijgt. Ook u bent vanzelfsprekend van harte welkom!

Met vragen kunt u terecht bij de schooldecaan.

Tot ziens op de mbo-keuzemarkt!

Met vriendelijke groet,

namens het decanaat,

C. van Vugt

J.T. Wolters