2 juli 2018

98,5% van klas 4 geslaagd!

Ook op het Gilde zijn de examenresultaten van het tweede tijdvak binnen. Wij zijn ontzettend trots op onze examenkandidaten vanwege de resultaten die zij hebben behaald.

In de basisberoepsgerichte leerweg (basis) is 96,72% geslaagd voor zijn/haar diploma. In de kaderberoepsgerichte leerweg (kader) is de prachtige score van 100% behaald en in de gemengde leerweg (gl) is 98,46% geslaagd. Daarmee kunnen we concluderen dat we op het Gilde Vakcollege Techniek 98,51% van de examenkandidaten kunnen feliciteren met het behalen van hun vmbo-diploma.