5 juli 2018

Afscheid dhr. Van Breugel

Een terugblik op 10 jaar Gilde Vakcollege Techniek

Persoonlijke dank en afscheid

Aan al het goede komt een einde. Zo ook aan mijn periode als directeur van het Gilde Vakcollege Techniek. Op 1 augustus 2008 ben ik op het Gilde begonnen en exact 10 jaar later, op 1 augustus 2018 hoop ik het stokje over te dragen aan mijn opvolger dhr. Redert.

Aan al het goede komt een einde. Zo mag ik terugkijken op die 10 jaar, als een goede tijd. Ik kan wel zeggen een fantastische tijd. De onderlinge band en betrokkenheid, ook als collega’s en mensen op elkaar, is heel goed op het Gilde. Wat is dat rijk en waardevol. Dan is werk veel meer dan werk alleen.

Ik mag ook terugkijken op een goede tijd met u als ouder(s) en verzorger(s). Alle jaren heb ik gemerkt dat u als ouders ook echt om de school wilt staan. Ik hoor wel van collega’s, zeker uit gebieden als de Randstad, hoe ouders soms bij alles wat er mis gaat direct eenzijdig naar de school wijzen. Gelukkig heb ik op het Gilde in al die jaren van dit soort eenzijdigheid weinig gemerkt. Gelukkig hebben we hier een omgeving waarin we met een open houding elkaar benaderen in het besef dat we samen moeten werken in de opvoeding en begeleiding van onze leerlingen. Hartelijk dank daarvoor en laten we ook in de toekomst hier heel zuinig op zijn.

Aan al het goede komt een einde, maar dat wil niet zeggen dat het goede eindig is. Ik hoop dat ik als bestuurder van CVO-AV ook een goede tijd mag krijgen de komende jaren. Ik hoop zeker ook dat het Gilde een goede tijd zal krijgen met de nieuwe directeur. Ik heb daar alle vertrouwen in. Het goede is in die zin niet eindig. Dat geldt ook voor de goedheid van onze God. Bij Hem is er een volheid aan goedheid. In dat vertrouwen mag ik het Gilde ook loslaten en u alle goeds toewensen.

Met een hartelijke groet,

Henri van Breugel