22 februari 2018

Benoeming tot bestuurder

Dhr. Van Breugel vertrekt als directeur van het Gilde om als bestuurder van CVO-AV aan de slag te gaan.

Deze week heeft dhr. Van Breugel aangegeven dat hij per 1 augustus a.s. stopt als directeur van het Gilde Vakcollege Techniek. Tegen die tijd is hij op de kop af 10 jaar directeur van het Gilde geweest.

Dit bericht is op het Gilde met gemengde gevoelens ontvangen: het Gilde ziet hem niet graag vertrekken. Aan de andere kant waren er ook gelukwensen. De heer Van Breugel hoopt de nieuwe bestuursvoorzitter te worden van CVO-AV, de stichting waar het Gilde, samen met nog zeven andere locaties, onderdeel van uit maakt. Daardoor hoeven we gelukkig geen definitief afscheid van elkaar te nemen en blijft de heer Van Breugel nauw betrokken bij het wel en wee van het Gilde Vakcollege Techniek, bij de leerlingen, de ouders en het personeel.