20 februari 2015

Data voor leerlingen groep 8

Ben je ook geinteresseerd in ons Vakcollege Techniek?

Noteer dan alvast de volgende data in je agenda:

 

Woensdag 18 maart 2015: Inloopavond ouders + leerlingen groep 8 en zij-instromers van 19.00 – 21.00 uur

 

Woensdag 17 juni 2015 Kennismakingsdag nieuwe brugklassers

 

(foto door Josje Blokland fotografie)