5 januari 2015

De WERKplaats

Geachte ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen in het 1e leerjaar,

Op het Gilde willen we, als onderwijzend personeel, de onderwijszaken zo goed mogelijk op orde hebben.

 

Eén van die onderwijs zaken betreft het maken van je huiswerk en het op orde hebben van je spullen die je als leerling in de les nodig hebt; bijvoorbeeld het juiste boek voor de les Engels of je passer bij een wiskunde of teken les.

 

Kortom, je huiswerk zo goed mogelijk afhebben en de juiste spullen bij je hebben!

 

Tja ….. en daar wringt weleens de schoen!

 

Daarom stellen wij ons voor dat de leerling gebaat is bij een duidelijke correctie als hij/zij een aantal malen deze afspraak niet voldoende invult.

Daartoe is De WERKplaats in het leven geroepen. Deze WERKplaats functioneert nu voor het tweede jaar.

 

Wat is de regel voor De WERKplaats?

 

De leerling, die in de les de spulletjes en/of huiswerk niet op orde heeft, krijgt in het leerlingvolgsysteem SOM een rood vierkantje; bij drie rode vierkantjes (en dat kan dus al in één dag bereikt zijn als in drie lessen spullen en/of huiswerk niet op orde zijn)  gaat er automatisch een mailbericht naar ouder(s)/verzorger(s) én de leerling.

Hierin staat dat er drie maal geconstateerd is dat spullen en/of huiswerk niet op orde zijn. Het betreft een waarschuwing.

Wordt er zesmaal verzaak geconstateerd, dan krijgt de leerling een correctie van vier lesuren, die hij/zij in de vrije tijd op school invult. De leerling werkt in die uren in De WERKplaats aan het huiswerk of werkt aan taal – en/of rekenopdrachten onder toezicht van een docent(e).

Ook deze  “6 maal constatering”  wordt via een mailbericht aan de ouder(s)/verzorger(s) en de leerling doorgegeven. Tevens staat daar in op welke tijdstippen de leerling zijn/haar correctie krijgt opgelegd.

Naast ‘correctie-maatregel’  is er in De WERKplaats ook de mogelijkheid voor iedere leerling aan huiswerk te werken en voor een aantal vakken ondersteuning te krijgen. Dit gebeurt dan na afspraak met de aanwezige docenten.

 

Nu onze 1e klas leerlingen onderhand gewend zijn op hun nieuwe school, lijkt het ons een goed moment u te informeren over deze regel en met de leerlingen deze nieuwe afspraak vanaf 5 januari 2015  aan te gaan.

 

Mocht u vragen hier over willen stellen, dan kunt u contact op nemen met de mentor van uw zoon/dochter.

 

Met vriendelijk groet,

 

Het onderwijzend personeel van Gilde Vakcollege Techniek,

Dhr. B.L. Boulonois.