2 februari 2015

Een mooie gift van Werkendam Maritime Industries

Tijdens de druk bezochte Open Dag op 21 januari werd het Gilde Vakcollege Techniek in Gorinchem verblijd met een mooie gift. Uit handen van Rolf Maliepaard, voorzitter van Werkendam Maritime Industries, ontvingen de docenten Techniek een cheque voor een profielwals.

 

“Zo’n metaalbewerkingsmachine is een lang gekoesterde wens van onze school, want we willen onze leerlingen zo breed mogelijk opleiden”, aldus Menno Alberts, teamleider Sector Techniek. Rolf Maliepaard juicht een brede opleiding van harte toe: “Werkendam Maritime Industries, waarin zo’n dertig bedrijven in de maritieme sector vertegenwoordigd zijn, geeft de wals dan ook met liefde en plezier. Wij hopen dat deze ondersteuning er toe bijdraagt dat het Gilde Vakcollege goede leerlingen blijft opleiden zodat wij een instroom van bekwame vakmensen in onze Werkendamse bedrijven met vertrouwen tegemoet kunnen zien”. Foto: De techniekdocenten geflankeerd door Rolf Maliepaard (l) en Menno Alberts (r).