11 juli 2018

Enorme kansen voor het technisch onderwijs regio Gorinchem

Gorinchem-Stichting Wetech (kring van bedrijven die het Gilde steunen) organiseerde  maandag 9 juli een miniconferentie op het Gilde Vakcollege Techniek rondom het thema ‘Door verzilveren naar goud!’ Het technisch onderwijs krijgt  vele miljoenen vanuit Den Haag die ervoor moeten zorgen dat er goed technisch geschoold personeel beschikbaar komt voor op de arbeidsvloer. Essentieel hierin is de rol van het bedrijfsleven.

De vele belangstellenden hoorden de oproep van Dhr. Henri van Breugel (scheidend directeur Gilde); om het geld dat beschikbaar komt vanuit de Haagse politiek optimaal te benutten voor het scholen van technische vaklieden voor de regio Gorinchem. Door de aanwezigheid van bestuurders van omliggende gemeentes en schoolbesturen werd duidelijk dat de contouren van de concept regio Gorinchem wel eens uitgebreid zouden kunnen worden.

Dhr. Martijn Sanders (OCW) benadrukte dat het beschikbare geld bestemd is voor het technisch vmbo-onderwijs en alleen gebruikt mag worden voor de harde technische profielen. Het aankopen van een ander pand (het Gilde worstelt al jaren met een enorm ruimtetekort) moet uit andere middelen bekostigd worden. Wethouder van onderwijs, Ro van Doesburg (gemeente Gorinchem), sprak de toezegging uit dat de gemeente Gorinchem ook haar verantwoordelijkheid wil nemen en mee zal denken om de toekomst van het Gilde in de regio Gorinchem veilig te stellen.