3 september 2015

Herdenking Indiëmonument

Op dinsdag 22 september 2015, van 14.00 tot 14.30 uur, werken leerlingen van CS De Hoven, locatie Gilde Vakcollege Techniek, mee aan de herdenking bij het Indïë monument aan het Paardenwater te Gorinchem.

Samen met het VOMI, (Vereniging Oud Militairen Indië- en Nieuw-Guineagangers Nederland), een organisatie waarin o.a. oud-militairen en verzetsmensen zijn vertegenwoordigd, zal er een moment van overdenking zijn.

Al verschillende jaren wordt deze herdenking gehouden, waarbij ook de gemeente Gorinchem en Rijdend Unifil Museum betrokken zijn. Deze laatste stichting houdt zich o.a. bezig met het restaureren van historische legervoertuigen en voorlichting hierover (zie ook www.dorstigetypes.nl).

Met hen willen we stilstaan bij de gevallenen in voormalig Nederlands Indië, zoals deze op het monument staan vermeld.