7 september 2015

Het Gilde is succesvol met doorlopende techniekroute vmbo-mbo

De start van het nieuwe cursusjaar was een feestelijk moment voor het Gilde Vakcollege Techniek en ROC Rivor. Na een jaar waarin voorzichtig is gestart met de doorlopende techniekroute vmbo-mbo, is deze opleidingsroute nu definitief op de kaart gezet. “Eén school-twee diploma’s” staat als een huis aldus dhr. Van Breugel, directeur van het Gilde Vakcollege Techniek.

Tijdens een bijeenkomst met de leerlingen uit de mbo-klassen van het Gilde, de bestuurders van de beide scholen en de bestuurders van de Stichting Vrienden van het Vakcollege Techniek, zette Henri van Breugel de motivatie achter deze unieke samenwerking nog eens uiteen. “Een 7 is in deze tijd niet meer genoeg. Deze unieke en innovatieve opleidingsroute heeft kansen in zich om minimaal een 8 ½ te scoren. Kansen voor de scholen, voor het regionaal technisch bedrijfsleven en voor de leerlingen”.

De gecombineerde opleidingsroute van vmbo en mbo van het Gilde Vakcollege Techniek blijkt succesvol te zijn. Afgelopen schooljaar maakte de eerste groep van 23 leerlingen gebruik van de mogelijkheid om na het behalen van hun vmbo-diploma op dezelfde locatie door te leren in een technische mbo-opleiding op niveau 2 of 3. “We hebben het afgelopen jaar ervaren dat deze doorlopende techniekroute grote voordelen heeft. De persoonlijke begeleiding door bekende docenten wordt erg gewaardeerd door leerlingen en ouders. De opleidingsroute  leidt ook tot minder overlap in lesstof en voorkomt voortijdig schoolverlaten. De leerlingen kunnen immers doorleren binnen de vertrouwde omgeving van onze school.“, aldus Van Breugel. De positieve ervaringen hebben geleid tot een sterke stijging van het aantal aanmeldingen. Dit schooljaar volgen maar liefst 71 leerlingen de gecombineerde opleidingsroute. Voorwaarde is wel dat de deelnemers in het bezit zijn van een vmbo-diploma dat behaald is op het Gilde.

Regionaal bedrijfsleven

Deze extra impuls voor het regionaal technisch beroepsonderwijs is een initiatief van het Gilde Vakcollege Techniek, ROC Rivor en het regionale technische bedrijfsleven dat participeert in de stichting “Vrienden van het Vakcollege Techniek” (www.vakcollegia.nl). Harmen Akkerman, voorzitter van het bestuur van de Stichting Vrienden van het Vakcollege: “De  techniekroute bij het Gilde levert een belangrijke bijdrage aan de beschikbaarheid van goed geschoold technisch personeel voor de regio, iets waar sterk behoefte aan is. Dit is dan ook een van de belangrijkste doelen die wij als stichting nastreven.” Tijdens de feestelijke bijeenkomst op de eerste lesdag van het nieuwe cursusjaar sprak het bestuur van de stichting met leerlingen en docenten van de technische opleidingsroute en tekenden bestuurders van het Gilde en ROC Rivor een definitieve samenwerkingsovereenkomst.

Natuurlijke overstap

Bij een reguliere doorlopende leerlijn in de vorm van 4 jaar vmbo en 2 jaar mbo (‘model 4+2’) neemt vaak het ROC het tweede deel van het opleidingstraject over. Het unieke van het ‘model 1-6’ is dat mbo-expertise en kennis juist toegevoegd wordt aan het vmbo. Frans van Woesik, directeur van de Academie voor Ambacht en Technologie van ROC Rivor: “We zien dat leerlingen binnen deze opleidingsroute op hele natuurlijke wijze de overstap naar het mbo maken en zo succesvol verder leren voor een technisch beroep dat echt bij ze past. Het is prachtig om te zien hoe de kennis vanuit het mbo door de betrokken docenten wordt opgepakt en geïntegreerd in het onderwijsprogramma van het vmbo.” De samenwerking voorzag in eerste instantie in een aanbod van niveau 2 opleidingen uit de richtingen Installatietechniek en Metaaltechniek. Dit schooljaar komen daar Elektrotechniek en de fijnhoutopleidingen uit de Bouwtechniek bij. Daarnaast worden alle opleidingen ook op niveau 3 aangeboden.

Over het Gilde

Het Gilde is een Vakcollege Techniek gevestigd in Gorinchem Dit schooljaar bestaat de school precies 50 jaar. Het Gilde is in die jaren uitgegroeid tot de grootste technische vmbo-school van Nederland. Het Gilde staat voor goed technisch onderwijs. Docenten en medewerkers hebben naast vakmanschap, persoonlijke begeleiding hoog in het vaandel staan. De Vakroute Techniek van het Gilde is een arbeidsmarktgerichte opleidingsroute in het vmbo, waarbij intensief wordt samengewerkt met het mbo en regionale werkgevers. De opleiding kenmerkt zich door leren en oriënteren in de praktijk vanaf leerjaar 1. Daardoor sluit de opleiding naadloos aan bij leerlingen met een praktisch-concrete leerstijl. Met de Vakroute Techniek kunnen leerlingen zich specialiseren in de volgende richtingen: Bouwen, Wonen & Interieur; Produceren, Installeren & Energie; en Mobiliteit & Transport.

Over ROC Rivor

ROC Rivor is hét opleidingscentrum in Rivierenland en biedt middelbaar beroepsonderwijs, volwasseneneducatie en contractactiviteiten. Er zijn vestigingsplaatsen in Tiel, Geldermalsen en Zaltbommel. ROC Rivor rust mensen toe voor samenleving, arbeidsmarkt en passend vervolgonderwijs. Dit wordt mede gerealiseerd door intensieve samenwerking met de partners in de regio, waaronder gemeentes, scholen, bedrijven en instellingen.