1 oktober 2019

Informatieavond ouders leerlingen groep 8 op donderdag 7 november 2019

Overweegt uw zoon of dochter te kiezen voor het Gilde Vakcollege Techniek? Dan nodigen we u van harte uit voor de informatieavond voor ouders van leerlingen uit groep 8.

Programma:
19.00 uur Algemene presentatie
19.15 uur Koffie pakken en Inforonde 1
20.00 uur Inforonde 2
20.45 uur Hapje & drankje

U kunt per inforonde kiezen uit één van de volgende 4 onderwerpen:
- Identiteit & Schoolklimaat
- Zorg
- Techniekhavo
- Meiden & Techniek

Let op: deze avond is alleen bedoeld voor ouders/verzorgers.
Leerlingen zijn hartelijk welkom op onze:
- Doemiddag groep 8 op woensdag 16 oktober en 13 november 2019
- Open Dag op woensdag 22 januari 2020
- Meidendag op woensdag 5 februari 2020
- Doemiddag techniekhavo op woensdag 5 februari 2020
- Inloopavond op woensdag 12 februari 2020