17 november 2020

Informatiemiddag en -avond voor ouders groep 7/8

Zit uw zoon of dochter in groep 7 of 8 en overwegen u en uw kind om te kiezen voor het Gilde Vakcollege Techniek? Dan willen we u graag digitaal ontmoeten! Op maandag 23 november en maandag 30 november organiseren wij onze informatiemiddag/-avond. Vanwege de geldende corona-maatregelen zullen deze via Microsoft Teams plaatsvinden.

Door middel van een formulier – klik hier kunt u zich inschrijven voor een datum en een tijdsslot. U ontvangt van ons een bevestiging van uw inschrijving en ten tijde van de presentatie mailen wij u een link waarmee u kunt deelnemen aan de Teams-bijeenkomst. U kunt zich inschrijven voor het algemene gedeelte en u kunt daarnaast naar believen één of twee deelsessies toevoegen. Mocht het aanmelden niet lukken of problemen opleveren, kunt u contact opnemen.

U kunt kiezen uit onderstaande momenten:

Maandag 23 november:
14.30 – 15.00: Algemene sessie
15.15 – 15.30: Deelsessie 1
15.45 – 16.00: Deelsessie 2

Maandag 23 november:
19.00 – 19.30: Algemene sessie
19.45 – 20.00: Deelsessie 1
20.15 – 20.30: Deelsessie 2

Maandag 30 november:
14.30 – 15.00: Algemene sessie
15.15 – 15.30: Deelsessie 1
15.45 – 16.00: Deelsessie 2

In de algemene sessie maakt u kennis met onze directeur en met een aantal van onze teamleiders, die u zullen informeren over onze school in het algemeen, onze profielen en leerwegen, onze identiteit en de MBO-opleidingen op onze school.

Daarnaast bieden we u de mogelijkheid om deel te nemen aan een deelsessie over respectievelijke techniekhavo, leerlingzorg of meiden en techniek.