25 september 2017

Inloopmomenten ouder(s)/verzorger(s) klas 3

In de week van 2 t/m 6 oktober krijgen de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van klas 3 de mogelijkheid een praktijkles bij hun zoon/dochter te volgen. Op deze manier krijgen zij een goede indruk waar de leerlingen zoal mee bezig zijn.
In bijgevoegd schema kunt u aflezen wanneer de betreffende klassen een inloopmoment hebben.