9 oktober 2020

Innovatie door Sterk Techniek Onderwijs

Vanaf januari 2020 krijgen regio’s geld om te investeren in sterk, aantrekkelijk en innovatief techniekonderwijs. Zo ook het Gilde Vakcollege Techniek. Wat deze gelden van Sterk Techniek (STO) in de dagelijkse praktijk betekenen, wordt steeds zichtbaarder in de school.

Alle leerlingen op het Gilde Vakcollege Techniek hebben hun eigen werkkleding en gereedschap. Waar dit voorheen betaald werd door de ouders via de ouderbijdrage, wordt dit vanaf schooljaar 2020-2021 gefinancierd door het STO. Dat heeft als gevolg dat de ouderbijdrage een heel stuk lager uitvalt, waardoor het nog aantrekkelijker is om te kiezen voor het Gilde. Ook de overige lesmaterialen worden gedeeltelijk door STO betaald. Er wordt in alle lokalen nauwkeurig gekeken of er onderwijsmiddelen missen en waar nodig worden er nieuwe middelen aangeschaft.

Ik houd als vakdocent meer tijd over voor het inhoudelijke gedeelte van de les

Frans Schenau, docent Elektro

Dankzij de financiering van STO zijn er ook meer onderwijsassistenten en instructeurs aangenomen. Frans Schenau, docent Elektro, is heel blij dat hij dit jaar assistentie heeft van instructeur Aart Verduijn. “Omdat Aart zorgt dat de materialen klaar liggen, bijspringt bij vragen van leerlingen en zorgt dat de zaken rondom practicums geregeld zijn, houd ik als vakdocent meer tijd over voor het inhoudelijke gedeelte van de les,” vertelt hij. “Dit resulteert uiteindelijk in technisch onderwijs van nog hoger niveau.” In het lokaal Elektro & Installatie is goed zichtbaar wat een toevoeging de gelden van STO zijn. Er staan gloednieuwe meetpracticums, er is genoeg handgereedschap en ook de groepenkasten waar de leerlingen mee werken, zijn recentelijk vervangen.