24 januari 2022

Leerlingen infra bezoeken hotspot Van de Beek

Op dinsdag 18 januari zijn de eerste infra leerlingen van het Gilde Vakcollege Techniek naar de ‘hotspot’ bij Van de Beek kabels en leidingen BV in Neerijnen geweest. De leerlingen kregen hier onder andere les in het ‘Veilig werken langs de weg’ en ‘Digitaal uitzetten en inmeten met GPS’.

Beide onderdelen bestonden uit zowel een theoretisch als een praktisch onderdeel. Eerst kregen de leerlingen over beide onderdelen een stuk theorie en per onderdeel werd dit afgesloten met een toets. Tussendoor kregen de leerlingen ook nog een rondleiding door dit mooie bedrijf waar ze een kijkje namen bij de werkplaats en op kantoor. Op kantoor gaf een van de werkvoorbereiders uitleg over het verwerken van de ingemeten GPS-gegevens. Na de lunch gingen de leerlingen naar buiten om de geleerde theorie in praktijk te brengen. Hier gingen de leerlingen aan de slag met het plaatsen van een wegafzetting en moesten ze een leiding uitzetten met behulp van GPS. Al met al vonden de leerlingen het een zeer interessante dag en kijken uit naar 8 februari. Dan staat er voor de leerlingen weer een leerzame dag ingepland bij Van de Beek.

Wij willen Van de Beek kabels en leidingen BV bedanken voor het openstellen van hun bedrijf en in het bijzonder willen wij Wim Hoogendoorn bedanken voor het verzorgen van de leerzame lessen.