5 april 2022

Nationaal Programma Onderwijs april 2022

Sinds schooljaar 2021-2022 zijn we ook op het Gilde Vakcollege Techniek gestart met het Nationaal Programma Onderwijs. Dit is een plan vanuit de overheid om leerlingen op basis- en middelbare scholen een extra duwtje in de rug te geven na de afgelopen twee corona-jaren.

De looptijd van het Nationaal Programma Onderwijs is met twee jaar verlengd. Lees er hier meer over. Bij de kernvakken worden er bijlessen aangeboden, afgestemd op de behoefte van de verschillende leerjaren. Vooral de bijlessen wiskunde en Engels zijn goed gevuld. Verschillende secties werkten aan het ontwikkelen van duurzaam bijlesmateriaal, wat dus meerdere jaren ingezet kan worden.

Ook in de praktijkvakken was er de mogelijkheid in het vierde leerjaar om de opgelopen vertraging in te halen. Er is tijdens NPO-praktijkuren hard doorgewerkt, waardoor sommige vierdejaars leerlingen helemaal bij zijn.

Leerlingen misten niet alleen lesstof in de afgelopen jaren. Misschien nog wel lastiger, was het gemis van klasgenoten. Mentoren organiseerden om het groepsgevoel te versterken allerlei leuke activiteiten voor hun mentorklassen. Voorbeelden zijn jumpsquare, lasergamen en gezamenlijk (friet) eten.

De huidige Cito-afnames in april geven een beeld van de ontwikkeling van leerlingen leerjaar 1 & 2. Dat geeft ons nog meer inzicht in waar leerlingen nog wat hulp kunnen gebruiken.

In mei start de laatste cyclus bijlessen van dit schooljaar. Naar aanleiding van de kennis en ervaring die het Gilde Vakcollege Techniek het afgelopen jaar heeft opgedaan met het NPO, zullen we het programma voor schooljaar 2022-2023 verder aanscherpen en verbeteren.