23 juni 2020

Nieuwbouw Gilde goedgekeurd na stevig debat

De vlag kan uit bij het Gilde Vakcollege Techniek, de gemeenteraad heeft de nieuwbouw voor een bedrag van twintig miljoen euro goedgekeurd. De raad was wel hevig verdeeld; oppositiepartijen verweten wethouder Ro van Doesburg tekortkomingen in het proces. Hij bood daarvoor zijn excuses aan, toch stemden VVD, CU/SGP, Gorcum Actief, Fractie van Maaren en SP tegen de nieuwbouw.

De beraadslagingen over de nieuwbouw werden tot tweemaal toe geschorst. Ook leek het even alsof bespreking van de agenda zou worden gehaald. VVD raadslid Attie Mager pleitte voor uitstel van het besluit om zo toch één besluit te kunnen nemen over zowel nieuwbouw ’t Gilde als de komst van het Innovatie- en Afstudeercollege (IAC) als onderdeel van de Beroepencampus. Oppositiepartijen hadden gesproken met ’t Gilde die had laten weten dat uitstel geen probleem zou zijn, zo stelden enkele raadsleden.

Na schorsing stemden dertien raadsleden voor behandeling en twaalf leden wilden het besluit uitstellen tot na de zomer. Eerder had de raad ook al een extra commissie vergadering gehouden, waarna besloten werd het voorstel voor nieuwbouw ’t Gilde en het plan voor het IAC op te knippen. Wethouder Ro van Doesburg kreeg daarbij als huiswerk mee om met een meer concreet plan voor het IAC te komen, de raad besluit na de zomer of ze hier 4.75 miljoen euro voor wil uitgeven. De VVD motie van aansporing voor wethouder Ro van Doesburg om hier serieus werk van de maken werd unaniem aangenomen. Lees verder op de site van De Stad Gorinchem

Gorcum TV interviewde directeur Krijn Redert over de nieuwbouw. Bekijk het filmpje hier.