15 oktober 2020

Ouderraad

Een mooi voorbeeld van verbinding tussen ouders en school; dat is de ouderraad. In onderstaand bericht vertellen zij wat meer over wat ze doen binnen de school.

De ouderraad
Ook het Gilde heeft sinds vorig jaar een ouderraad. Jammer genoeg hebben we door de Corona maatregelen nog niet zoveel van ons kunnen laten horen, maar we doen ons best.

Wat is de ouderraad?
Eén van de verbindingen tussen school en ouders.

Wat doet de ouderraad?
– Het organiseren van informatieavonden over allerlei onderwerpen, het doen van het iets extra’s voor de leerlingen en zo nodig ondersteunen van activiteiten op school.
– Doorgeven van algemene zaken aangaande de school, gezien door de bril van ouders.

Momenteel zijn drie ouders actief binnen de ouderraad, maar wij zijn dringend op zoek naar versterking. Dus wilt u een verbinding zijn tussen school en ouders en kunt u zo af en toe eens tijd vrijmaken voor de school van uw zoon of dochter? Neem dan eens contact met ons op via het mailadres: ouderraadgilde@gmail.com