15 november 2019

Ouderraadavond over Internet

Afgelopen dinsdagavond 12 november was de eerste, door de nieuwe ouderraad van het Gilde Vakcollege Techniek georganiseerde, voorlichtingsavond voor de ouders van de leerlingen op onze school.

Het thema was het gebruik van internet en de mogelijke gevaren die daarbij voor jongeren op de loer kunnen liggen. Onder leiding van de heer Fioolle van Stichting Chris en Voorkom! werd er stevig gediscussieerd over dit onderwerp, waarbij het voor ouders duidelijk werd dat ze niet alleen staan in de discussies met hun kinderen over het gebruik van internet en mogelijke gameverslavingen.
Voor de ouderraad was het spannend of er voldoende belangstelling was bij de ouders voor dit onderwerp, maar er kan worden teruggekeken op een succesvolle ‘eerste’ keer.