25 juni 2015

Pilot mobiliteit en transport

De beroepsgerichte programma’s in het vmbo worden m.i.v. het cursusjaar 2016-2017 vernieuwd. De nieuwe programma’s worden eenvoudiger en duidelijker en sluiten straks nog  beter aan op de actualiteit. Daardoor worden leerlingen beter voorbereid op hun vervolgopleiding en toekomstige beroep. Vooruitlopend hierop is het Gilde Vakcollege Techniek in het cursusjaar 2013-2014 gestart met de pilot Mobiliteit & Transport om samen met een aantal andere pilotscholen de nieuwe examenprogramma’s uit te proberen. Het zgn. profieldeel Transport is een verplicht examenprogramma-onderdeel dat daadwerkelijk nieuw is voor de voormalige afdeling Voertuigentechniek. Dit cursusjaar hebben de eerste leerlingen van het Gilde eindexamen gedaan m.b.t. het nieuwe programma. De resultaten waren buitengewoon positief te noemen met een slagingspercentage van 100% binnen de afdeling M&T.  

 

Dhr. J.W. Hijmans