25 maart 2015

Pilot technieklessen op de basisschool

Gilde Vakcollege Techniek is weer een nieuwe pilot gestart in de vorm van technieklessen op de basisschool. Het onderzoek wat hieraan vooraf gegaan is, heeft uitgewezen dat de leerkrachten op de basisschool graag voorzien willen worden in de vorm van “ontzorgen”. 

Gilde Vakcollege Techniek heeft lesbrieven ontwikkeld om technieklessen te kunnen geven op de basisschool.

 

Het uitgangspunt van deze lesbrieven is dat de leerkrachten zelf de lessen aan hun eigen leerlingen kunnen geven. Gilde Vakcollege Techniek voorziet de basisscholen van lesbrieven, materialen en een koffer vol met gereedschap.

13 januari jl.  is er een informatieavond geweest en zijn de lesbrieven uitgedeeld aan de scholen die hieraan meedoen.

De deelnemende scholen zijn:

·         Basisschool de Kandelaar uit Ameide,

·         Basisschool de Rank uit Meerkerk

·         Basisschool het Fundament uit Nieuwland

·         Basisschool ds Groenewegen uit Werkendam

·         Basisschool Eben-Haezer uit Woudrichem

·         Basisschool de Open Poort uit Asperen

Deze scholen zijn de afgelopen periode druk bezig geweest met het ontwikkelen en maken van een snelle boot. De kracht van dit project is dat ze zelf iets bedenken, ontwikkelen , maken en het belangrijkste TESTEN. Daarvoor heeft Gilde Vakcollege Techniek ook een goot meegegeven, zodat ze ook daadwerkelijk kunnen testen.

Woensdag 1 april a.s. is de dag dat de scholen naar het Gilde komen om hun boot te presenteren, 6 scholen strijden tegen elkaar met maar 1 winnaar. SPANNEND!!!!!!

Foto’s van deze wedstrijd zijn te zien op de website na 1 april.

 

Commissie basisscholen