11 december 2018

Stagemarkt klas 3

Derdeklassers zoeken match met het bedrijfsleven

Op donderdag 13 december 2018 bezoeken technische bedrijven, leden van Stichting Wetech, het Gilde Vakcollege Techniek in Gorinchem om in gesprek te komen met de derdeklas van het vmbo. Het doel van deze stagemarkt is een match te vinden tussen stagiair en bedrijf.

In april 2019 gaan deze leerlingen drie weken stage lopen in het bedrijfsleven om zich een breder beeld te vormen van de gekozen vakrichting. De school heeft de leerlingen voorbereid op het voeren van een kennismakingsgesprek. Na de stagemarkt kunnen de leerlingen hun stagecontract laten ondertekenen.