4 september 2020

Start nieuw schooljaar

We zijn weer begonnen! De fietsenstalling staat weer vol, de boeken zijn uitgedeeld en de lessen zijn begonnen. In de komende weken nodigen we ook de ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen graag uit om kennis te maken met de mentor van hun kind.

De informatieavonden vinden plaats op de volgende data:
Maandag 7 september – klas 1
Woensdag 16 september – klas 2
Maandag 14 september – klas 3
Maandag 21 september – klas 4

De uitnodigingen voor de informatieavonden zijn reeds per mail toegestuurd. Deze brieven zijn ook te downloaden via onze website, klik daarvoor hier.

Om onze buren zo min mogelijk parkeeroverlast te bezorgen, vragen wij u om zo mogelijk bij de Van Rapparthal of achter het Kremlin te parkeren.