3 februari 2014

Voorlichtingsavond studieadvies leerjaar 2

Aan het einde van het huidige cursusjaar krijgt uw zoon een studieadvies. In dat advies wordt aangegeven in welke afdeling (in de sector techniek) en in welke leerweg het onderwijs op onze school wordt vervolgd. Het advies heeft echter ook betekenis voor opleiding en beroep in de periode nà het Gilde.

 

Op maandag 3 februari en dinsdag 4 februari 2014 is er een voorlichting over dit advies en over de mogelijkheden die dit advies voor de verdere schoolloopbaan van uw zoon kan hebben.

 

Meer informatie is te vinden op: http://gilde.csdehoven.nl/onderwijs/decanaat/voorlichtingsavond-klas-2