28 november 2019

Weer een bedrijf dat meedenkt!

IM Brouwer uit Hardinxveld-Giessendam neemt de lasrobot over en sponsort een steltafel voor de afdeling metaaltechniek Gilde Vakcollege Techniek.

Afgelopen week werd officieel de overdracht gevierd van de nieuwe lintzaagmachine met automatische doorvoer. Een lang gekoesterde wens van de afdeling metaaltechniek van het Gilde Vakcollege Techniek ging hiermee in vervulling.

Tijdens één van de reguliere leerlingenbezoeken werden er contacten gelegd en er ontstond een fijne samenwerking. Al gauw bemerkte Menno Alberts dat Ivo Brouwer het Gilde Vakcollege Techniek een warm hart toedraagt en iets voor onze school wilde doen.

Op onze locatie stond een lasrobot die we enkele jaren geleden aangeschaft hadden om onze leerlingen hiermee te laten werken, maar al gauw kwamen we er achter dat de integratie van zo’n proces erg lastig is binnen ons onderwijs. Conclusie, de lasrobot werd te weinig gebruikt om hem hier te laten staan en in het gesprek met Ivo werd al gauw duidelijk dat hij er werk voor had. Daarom werd besloten dat de robot naar Hardinxveld-Giessendam zou gaan. In ruil hiervoor hebben we een lintzaagmachine ontvangen met automatische doorvoer. Dit was een lang gekoesterde wens voor de afdeling, omdat deze lintzaagmachine volledig te programmeren is, maar ook voor leerlingen eenvoudig te gebruiken. Zo leren de leerlingen programmeren met een doel.

Als kers op de taart leverde Ivo Brouwer ook nog een steltafel met spanmiddelen. We zijn blij met dit initiatief vanuit het bedrijfsleven want hierdoor geven we ons technisch onderwijs weer een enorme boost.