Examen 2021-2022

Hieronder treft u de documenten aan ten behoeve van het examen 2021-2022

Geldt voor schooljaar 2021- 2022:

M&T/BWI/PIE leerjaar 4 CSPE

Examinering-in-het-nieuwe-vmbo-1.pdf (platformsvmbo.nl)

 

Meer informatie vanuit examenblad, speciaal voor leerlingen:

Mijneindexamen.nl is een mobiele webapp voor alle examenleerlingen vmbo, havo en vwo. Deze site is ontwikkeld voor smartphone en tablet, maar is ook via de computer goed toegankelijk.

Bij ieder vak staat welke hulpmiddelen zijn toegestaan en na afname verschijnt de link naar het correctievoorschrift. De site geeft hiermee elke leerling een overzicht op maat van zijn/haar examenperiode.

Mijneindexamen.nl geeft ook praktische informatie ter voorbereiding op de examens: oefenexamens, syllabi, de slaag-zakregeling, algemene regels en tips. Leerlingen die flexibele digitale examens vmbo bb/kb doen, kunnen hun vakken niet in hun persoonlijk vakkenpakket opnemen, omdat de school verantwoordelijk is voor het rooster. Zij kunnen de app wel gebruiken voor alle overige relevante informatie rondom de voorbereiding en afname.