Vensters voor verantwoording

Over de schoolresultaten en de verantwoording hiervan

Gilde Vakcollege Techniek presenteertĀ in Vensters voor verantwoording de schoolprestaties op de eigen website. Voortaan isĀ online voor iedereen te zien hoe het Gilde het doet ten opzichte van andere scholen. En daar mogen we best trots op zijn. Het Gilde is een kwalitatief sterke en degelijke school met een uitstekend schoolklimaat. Zowel leerlingen als ouders voelen zich thuis op het Gilde en zijn zeer tevreden. Goede begeleiding, weinig lesuitval, hoge examencijfers en een warme, persoonlijke benadering. Dat is wat het Gilde kenmerkt. In Vensters voor Verantwoording kunt u zien dat we dit niet alleen van onszelf vinden, maar dat dit feiten zijn die ook anderen zo ervaren.

In het project Vensters voor Verantwoording van de brancheorganisatie VO-raad is de afgelopen jaren gewerkt aan een systeem, waarbij uitgebreide informatie over scholen voor voortgezet onderwijs wordt verzameld. Aan de hand van twintig indicatoren worden op het internet niet alleen de harde cijfers gepresenteerd, maar worden die cijfers ook vergeleken met die van andere scholen. Daarnaast kan de school bij elk thema een toelichting geven. Op deze manier geeft de school een breder en preciezer beeld van de schoolprestaties, dan tot nu toe gebeurde op websites zoals die van de Onderwijsinspectie, Trouw, Elsevier en Algemeen Dagblad.

De informatie, afkomstig van het ministerie van Onderwijs, de Onderwijsinspectie en van de scholen zelf, is geen doel op zich. De informatie dient als basis voor de dialoog die scholen voeren met ouders en andere belanghebbenden.

De resultaten van het Gilde zijn in te zien op de pagina ‘schoolprestaties / scholenopdekaart.nl’.