Ideologie

Waarin wij geloven

Wij geloven in technisch onderwijs waarin persoonlijke aandacht het verschil maakt. Wij geloven in het belang van vaardigheden en het oefenen in technisch vakmanschap: voor bedrijven in de techniek zijn mensen die wat kunnen minstens zo belangrijk als mensen die wat kennen. We hanteren daarbij het ‘punaisemodel’: van de punt die staat voor diepgang (vakmanschap, excelleren in datgene wat je ligt en waardevol maakt) groeien onze leerlingen naar brede inzetbaarheid.

Wij geloven dat vakmanschap ook een stevige persoonlijkheid, goede algemene kennis en sociale en communicatieve vaardigheden vereist.

We vinden vriendelijkheid, duidelijkheid en omzien naar elkaar belangrijk. Wij brengen onze leerlingen in aanraking met Christus als voorbeeld en verlosser. De Bijbel geeft ons gemeenschappelijke normen. Ons geloof spoort ons aan om ons leven serieus te nemen, om anderen te zien als onze naasten en om ons in te zetten voor de samenleving.

Sterke troef is onze stichting Wetech

Visie

Wat wij willen zien

In onze regio zijn technische bedrijven het economische hart. Zonder bekwame, praktisch gevormde, technische vakmensen verdwijnt deze sector en wordt onze regio minder aantrekkelijk om in te leven. Gelukkig zien we dat regionale bedrijven meedenken en bereid zijn te investeren in het opleiden van jongeren in de techniek. Sterke troef is onze stichting Wetech (Wij laten techniek werken) waar ondertussen heel veel bedrijven bij zijn aangesloten (www.stichtingwetech.nl).

We willen zien dat technisch vakmanschap wordt ingezet als een geweldig instrument om jonge mensen gemotiveerd te laten bezig zijn met hun eigen ontwikkeling en toekomst. Als grootste vmbo-techniekschool van Nederland bewijzen we dat het opleiden van technische kunners werkt: elke leerling krijgt een baan!

Motiveren vanuit de leerstijl

Missie

Wat we willen betekenen

Als Gilde laten we zien dat techniek werkt. Jongeren van 12 tot 20 jaar die graag met hun handen werken en praktisch les willen, bieden we een volledige ontwikkeling tot technisch vakmanschap. Na hun opleiding kunnen ze direct aan het werk. Ook in de toekomst kunnen zij zich bij ons blijven bekwamen. Samen met regionale technische bedrijven zorgen we voor een voortdurende stroom van technische vakmensen met een professionele werkhouding.
Voor Nederland willen wij een inspirerend voorbeeld zijn van technisch vakonderwijs dat:

 • Motiverend werkt door uit te gaan van de leerstijl van leerlingen en vanuit de handen werkt naar het hart en het hoofd.
 • Gewaardeerd wordt door en nauw aansluit bij bedrijven in de technische sector.
 • Inzet op ‘veel kunnen op één gebied’ om van daaruit te werken naar een breed kennen van jezelf, van de wereld en van het toekomstig werkveld.
Activerend, betekenisvol en contextrijk

Unieke kracht

Waarom wij dit kunnen

We bewijzen nu al dat we in staat zijn om technische vakmensen op te leiden die het verschil maken in de regio. Ons onderwijs is een abc’tje: activerend, betekenisvol en contextrijk (verbonden met de omgeving). We zijn klaar voor de toekomst: we luisteren naar anderen en weten wat er leeft en wat er nodig is, binnen en buiten de school. Onze medewerkers zijn buitengewoon loyaal, vakbekwaam en daadkrachtig: wat moet gebeuren gebeurt ook.

Laat techniek werken!

Kernwaarden

Waaraan je ons herkent
 • Gedurfd
  Als we denken dat we iets moeten doen, dan doen we het. Ook als we daarmee de eerste zijn of iets doen dat eigenlijk onmogelijk lijkt.
 • Onverzettelijk
  We maken serieus werk van zaken waarin we geloven en zijn daar niet gemakkelijk vanaf te brengen. Dat geldt voor onze visie op technisch onderwijs en voor de manier waarop wij invulling geven aan christelijk onderwijs.
 • Degelijk
  Je kunt alleen aan de voorkant gedurfd zijn als je aan de achterkant je zaken goed op orde hebt. Zeker voor onze doelgroep en type onderwijs zijn duidelijkheid, structuur en weten waar je aan toe bent noodzakelijk om veilig te kunnen leren.
 • Toegewijd
  Met bezieling staan we voor onze leerlingen en het werkveld. We luisteren naar elkaar en doen wat met suggesties die we krijgen. Toewijding voor het vak en respect voor anderen zijn kenmerkende eigenschappen van onze leerlingen en medewerkers.

Laat techniek werken