1. Opsturen inschrijfformulier + zij-instroomformulier: Ouder(s)/verzorger(s) sturen het inschrijfformulier en zij-instroomformulier op naar school, t.a.v. het Decanaat.
  2. Informatie opvragen: Het decanaat vraagt informatie over de leerling op bij de afleverende school.
  3. Gesprek: naar aanleiding van het inschrijfformulier, zij-instroomformulier en intakeformulier vanuit de afleverende school worden de ouder(s)/verzorger(s) en leerling uitgenodigd voor een gesprek.
  4. Toelatingscommissie: De toelatingscommissie behoudt zich het recht voor om op basis van de verstrekte informatie een leerling af te wijzen.
  5. Voorlopige plaatsing (juni/juli): na de laatste rapportvergadering wordt een leerling wel of niet voorlopig geplaatst. Dit heeft o.a. te maken met de grootte van de klassen.
  6. Definitieve plaatsing: Op grond van de mening van de mentor en lesgevende docenten, inzet, gedrag, houding en resultaten wordt besloten om een leerling wel of niet definitief te plaatsen.