Informatie over opleidingen ROC Rivor - OBM Mechatronica / constructiewerker BBL niv. 2 en 3

Wilt u informatie over de opleiding mechatronica / constructiewerker BBL niv. 2 en 3:

Voor de website klik hier

Voor de videopresentatie klik hier

Voor de presentatie OBM RiVa klik hier

Voor het filmpje Metaal WOW klik hier

Voor het vlogfilmpje constructie klik hier

Voor het vlogfilmpje mechatronica klik hier

De leerlingbrochure en presentatie zijn hieronder als download toegevoegd