Aan het einde van het huidige cursusjaar krijgt uw zoon/dochter een studieadvies. In dat advies wordt aangegeven in welk profiel (binnen de sector techniek) en in welke leerweg het onderwijs op onze school wordt vervolgd. Het advies heeft echter ook betekenis voor opleiding en beroep in de periode nà het Gilde.

Op dinsdag 26 januari 2021 wil ik u online voorlichten over dit advies en over de mogelijkheden die dit advies voor de verdere schoolloopbaan van uw zoon of dochter kan hebben.

Keuzes maken is een moeilijke zaak! Vaak ontbreekt bij u, als ouder(s)/verzorger(s), de kennis en het overzicht van de mogelijkheden die een opleiding kan bieden. Dat is heel logisch, want het onderwijs is de laatste jaren sterk in beweging. Redenen genoeg om met elkaar daarover van gedachten te wisselen.

Wij nodigen u, ouder(s)/verzorger(s) en uw zoon/dochter, dan ook van harte uit om online aanwezig te zijn. Nadere informatie volgt nog.

Programma

Datum          : 26 januari 2021

Plaats           : via Teams i.v.m. coronamaatregelen

Aanvang       : 19.00 uur

Sluiting         : 21.00 uur