Aan het einde van het huidige cursusjaar krijgt uw zoon/dochter een studieadvies. In dat advies wordt aangegeven in welk profiel (binnen de sector techniek) en in welke leerweg het onderwijs op onze school wordt vervolgd. Het advies heeft echter ook betekenis voor opleiding en beroep in de periode nà het Gilde.

Op maandag 24 januari en dinsdag 25 januari a.s. willen wij u voorlichten over dit advies en over de mogelijkheden die dit advies voor de verdere schoolloopbaan van uw zoon of dochter kan hebben.

Keuzes maken is een moeilijke zaak! Vaak ontbreekt bij u, als ouder(s)/verzorger(s), de kennis en het overzicht van de mogelijkheden die een opleiding kan bieden. Dat is heel logisch, want het onderwijs is de laatste jaren sterk in beweging. Redenen genoeg om met elkaar daarover van gedachten te wisselen.

Wij nodigen u, ouder(s)/verzorger(s), dan ook van harte uit om op de voor u gereserveerde avond in onze school aanwezig te zijn:

maandag 24 januari

ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen uit klas 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F

dinsdag 25 januari

ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen uit klas 2G, 2H, 2J

Beide avonden beginnen om klokslag half acht!

Rond de klok van negen uur zal de avond worden beëindigd.

Op beide avonden wordt dezelfde presentatie gegeven. Mocht u dus niet in de gelegenheid zijn om op de ene avond aanwezig te zijn, dan kunt u ook de andere avond komen.

Tot ziens op 24 januari of 25 januari  aanstaande.

Met vriendelijke groet,

C. Westerlaken – v.d. Stelt en C. van Vugt

Decanen