Voorwoord decanaat

Dit jaar kan de voorlichtingsavond helaas niet doorgaan. Wel willen we jullie voorzien van informatie over vervolgopleidingen, vandaar dat we onderstaand boekje hebben gemaakt. Aangezien de voorlichtingen niet door kunnen gaan, hebben diverse voorlichters wel hun powerpoint die ze zouden geven, ter beschikking gesteld.

Het is een goede zaak dat ouders en leerlingen zich bezighouden met het maken van een keuze in opleiding en beroep na het behalen van het VMBO-diploma TECHNIEK.

De omstandigheden in de huidige maatschappij leren ons dat het maken van een bewuste keus zeer belangrijk is voor de planning van een loopbaan.

En die keus is, door de grote verscheidenheid aan opleidingsmogelijkheden, niet eenvoudig.

Wat wìl je, wat kùn je, wat zijn je interesses, wat zijn je mogelijkheden, waaraan voldoe je wel en waaraan niet?

Vragen die belangrijk zijn voor het bepalen van hoe je nu verder gaat!

Onze school, met name de mentoren, de vakleerkrachten en decaan, hebben je in de afgelopen jaren enig inzicht trachten bij te brengen naar aanleiding van bovenstaande vragen.

Nu is de tijd aangebroken om zelfstandig een keus te maken:

  • ga ik werken?
  • ga ik werken en tegelijkertijd leren?
  • ga ik verder leren?

Dit boekje en de website hebben als doel jou/u daarbij een handje te helpen.

Met vriendelijke groet,

C. van Vugt

Decaan