Op maandagavond 4 november a.s. hopen wij in onze school een voorlich­tingsavond te beleggen voor u, ouder(s)/verzorger(s) van onze examenkandi­daten en voor jullie, jongelui, die straks met goed gevolg de schoolperi­ode op onze school hopen af te ronden. Een 24-tal voorlichters informeert u/je over de mogelijkheden op het gebied van arbeid en/of opleiding.

In het “INFORMATIE”-boekje worden de diverse voorlichters aan u/je voorgesteld.

Wij willen u/je erop wijzen dat het decanaat de vrijheid heeft genomen om een ieder een voorlichting te geven over ‘Wegwijs in onderwijsland’. Er verandert zoveel in het vervolgonderwijs, dat wij het zeer wenselijk achten dat u zich daarover laat informeren, in het belang van een goede vervolgopleiding van uw zoon of dochter!

Wij raden u/je aan de informatie goed door te nemen, zodat u/je een juiste keuze kunt maken uit de diverse voorlichtingsmogelijkheden. Ongetwijfeld zullen er bij het doorlezen vragen bij u/je boven komen, die dan in de voorlichtingsronde gesteld kunnen worden aan de voorlichter.

Kom goed voorbereid, dan heb je er het meest baat bij !!!!

Het is de bedoeling dat u/je twee voorlichtingen uitkiest en invult op het opgaveformulier.

In de week vóór 4 november geef ik het formulier terug met het aanvangstijdstip per gekozen ronde door mij ingevuld.

uiterlijk MAANDAG 7 OKTOBER lever je het formulier in bij je mentor

Kort programma overzicht:

Vanaf 18.45 uur               welkom met koffie

19.00 uur                          opening door de decaan      

19.10 – 19.20 uur                 ‘Wegwijs in onderwijsland’ door dhr. L. J. Dane

19.25 – 20.05 uur               eerste ronde

20.10 – 20.50 uur               tweede ronde

 

Met vriendelijke groet,

C. van Vugt

decaan