Op maandagavond 1 november a.s. hopen wij in onze school een voorlich­tingsavond te beleggen voor u, ouder(s)/verzorger(s) van onze examenkandi­daten en voor jullie, jongelui, die straks met goed gevolg de schoolperi­ode op onze school hopen af te ronden. Een 26-tal voorlichters informeert u/je over de mogelijkheden op het gebied van arbeid en/of opleiding.

Het is een goede zaak dat ouders en leerlingen zich bezighouden met het maken van een keuze in opleiding en beroep na het behalen van het vmbo-diploma TECHNIEK.

De omstandigheden in de huidige maatschappij leren ons dat het maken van een bewuste keus zeer belangrijk is voor de planning van een loopbaan.

En die keus is, door de grote verscheidenheid aan opleidingsmogelijkheden, niet eenvoudig.

Wat wìl je, wat kùn je, wat zijn je interesses, wat zijn je mogelijkheden, waaraan voldoe je wel en waaraan niet?

Vragen die belangrijk zijn voor het bepalen van hoe je nu verder gaat!

Onze school, met name de mentoren, de vakleerkrachten en decaan, hebben je in de afgelopen jaren enig inzicht trachten bij te brengen naar aanleiding van bovenstaande vragen.

Nu is de tijd aangebroken om zelfstandig een keus te maken:

  • ga ik werken?
  • ga ik werken en tegelijkertijd leren?
  • ga ik verder leren?

Dit boekje en de website hebben als doel jou/u daarbij een handje te helpen.

Met vriendelijke groet,

C. van Vugt en C. Westerlaken-van der Stelt

Decanen

 

Hieronder kunt u het “voorlichtingsboekje infoavond Gilde 2021” en de “brief met opgaveformulier” downloaden, evenals de presentatie “wegwijs in onderwijsland“.