Techniekhavo is een nieuw onderwijsconcept, dat op dit moment in ontwikkeling is. een havo met veel techniek.

Wat is techniekhavo?
Techniekhavo is een nieuw onderwijsconcept, dat op dit moment nog steeds in ontwikkeling is. Techniekhavo is een havo met veel techniek. Harde techniek zoals we dat noemen. Een havo voor kenners en kunners. Een havo waar leerlingen leren timmeren, boren, zagen, lassen, draaien, frezen, meubels maken, aan auto’s sleutelen en technische installaties leren aanleggen voor gas, water, licht of internet. Niet om later dat werk te gaan doen. Wel om te weten hoe het werkt, hoe het voelt, wat het doet. Techniekhavo is gericht op leerlingen die door willen leren in de techniek op hbo-niveau. Daarnaast maken leerlingen in techniekhavo in een vroeg stadium kennis met het regionale technische bedrijfsleven en met de beroepsmogelijkheden binnen de techniek op hbo-niveau. Een gediplomeerde techniekhavist is niet opgeleid tot draaier, timmerman of installateur, maar beschikt wel over praktische basisvaardigheden. Hij of zij heeft ervaren wat materialen en machines doen. Hij of zij heeft een passie voor techniek ontwikkeld en herkent een vakman. Hij of zij kent de bedrijfscontext en het belang van samenwerken, innovatie en ondernemerschap. Hij of zij heeft verantwoordelijkheid leren dragen voor beroeps- en studietaken, weet wat hij of zij kan en waar zijn of haar belangstelling ligt.

Waarom een Techniekhavo?
In Nederland is het voorbereidend beroepsonderwijs alleen georganiseerd op vmbo-niveau. De havo is een voornamelijk theoretisch ingerichte opleiding in een talige omgeving met veel aandacht voor brede vorming. Bij een groot gedeelte van de leerlingen sluit dat prima aan, maar bij een deel van de leerlingen past dat niet. Deze leerlingen hebben juist behoefte om praktisch bezig te zijn en zich te oriënteren op concrete technische vaardigheden. Een dergelijke beroepsgerichte havo ‘voor doeners’ was er lange tijd echter niet. Techniekhavo heeft daarin verandering gebracht. Om het in onderwijstaal te zeggen: een reguliere havo doet vooral een beroep op de linguïstisch (taalkundig)-theoretische leerstijl van leerlingen. Op techniekhavo worden leerlingen meer aangesproken op hun praktisch-concrete leerstijl. We geloven dat leerlingen met deze praktisch-concrete leerstijl door techniekhavo meer gemotiveerd zijn om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

Uitgebreide informatie over techniekhavo is te lezen op de pagina Veelgestelde vragen.